test

  • Yapısal ahşap keresteler büyük kesitlerde kullanıldığında kolay yanmayan malzemelerdir. Çünkü yangına maruz kalan ahşap malzemenin öncelikle dış yüzeyinde karbonlaşma (kömürleşme) tabakası meydana gelir. Bu tabaka iyice kuruyup çözülene kadar alevler ahşabın iç katmanlarına tesir edemez.
  • Diğer yandan çelik binalarda çeliğin malzeme özelliği olarak çok kısa sürede yapısında yumuşamalar meydana gelip deformasyonlar başlar ve bağlantı noktaları ani olarak dağılır ve yapı aniden çöker.
  • Betonarme binalarda ise erime ve çökme etkilerinin çok uzun zaman aldığı düşünülse de aslında betonun içinde bulunan demir donatılar yüksek sıcaklığa maruz kalmalarından ötürü taşıma değerlerini yitirirler ve betonarme sistemler böylelikle ayakta durur gibi gözükse de aslında yapısal tasarım aşamasında taşıyacağı öngörülen yükleri artık taşıyamaz hale gelirler.
  • Yangın esnasında yaşamsal kritik zaman ilk 5–7 dakikadır. Bu süreden sonra yapı içinde bulunan insanlar zehirlenmeden veya yanmadan dolayı yaşamlarını kaybederler. Yangın esnasında taşıyıcı sistemden ziyade en önemli ölümcül etkenler yapı içindeki ev tekstili türü yanıcı malzemelerdir.