test

  • Depremde yapılara etki eden kuvvetler, yapının ağırlığıyla doğru orantılı olarak etkisini gösterir. Ahşap karkas binalar çelik binalara göre 13 kat, betonarme binalara göre de 5 kat hafiftir.
  • Yalnız bu faktör dahi ahşap karkas yapıları deprem riski dikkate alındığında avantajlı kılmaktadır. Sistem bütünü olarak bakıldığında tüm yapısal tasarımı, bağlantı detaylarının güvenilirliği ve hepsinden önemlisi yüksek standartların gerektirdiği mühendislik hesapları ile ahşap karkas yapılar en iyi performansı sergilemektedir.
  • Ahşap Karkas Yapı Teknolojisi ile üretilen binalarda deprem güvenliği en yüksek düzeyde sağlanmaktadır. Sarsma tablası ile gerçekleştirilmiş olan ahşap karkas yapı sistemi deprem deneyinin sonuçlarına göre ahşap karkas yapılar, Richter ölçeğine göre 8 büyüklükteki depremlere dayanıklıdır.